Whisky glenturret 15 năm

3.700.000

Xuất xứ

Vùng

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích

Quy cách