Ballantine’s 18 năm the glenburgie – hộp quà tết 2023

Liên hệ

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích