Glenmorange Tayne

1.120.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích