Ballantine’s 20 Năm Purity – Pure Malt Scotch Whisky

4.270.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích