Vang Chateau d’Issan Margaux 2009

4.790.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách