Hibiki 35 Năm Arita Kutani Decanter

Liên hệ

Xuất xứ

Dung tích

Tuổi rượu

Nồng độ

Thương hiệu

Loại rượu