Rượu Hibiki 30 Năm Limited

Liên hệ

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích