Rượu vang 19 Golden Primitivo di Manduria Doc Erario

2.280.000

Xuất xứ

Giống nho

Nồng độ

Loại vang

Dung tích