Rượu Vang Chateau Canon La Gaffeliere

2.500.000

Loại vang

Xuất xứ

Vùng

Phân hạng

Giống nho

,

Thời gian ủ

Nồng độ

Dung tích

Quy cách