Vang Pháp Chateau Margaux 2011

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, , ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách