Rượu vang New Zealand Villa Maria, Private Bin Rose, Hawkes Bay

689.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách