Rượu Vang Pháp DBR (Lafite) Blason d’Aussieres

828.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách