Vang Crozes-Hermitage Grand Classique white 2016

550.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách