Rượu vang wente the nth degree

5.700.000

Vùng

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách