Rượu Vang Ý Biserno 2020

4.500.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Dung tích

Quy cách