Rượu whisky ballantine’s 23 năm

3.200.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Tuổi rượu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích