Rượu whisky caol ila 1984 – 35 năm, prima & ultima

(đánh giá) 85 đã bán

40.590.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Loại rượu

Tuổi rượu

Dung tích

rượu whisky caol ila 1984 - 35 năm, prima & ultima
Rượu whisky caol ila 1984 – 35 năm, prima & ultima

40.590.000

Chat