Rượu whisky cardhu 11 năm – special release 2020

2.890.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Loại rượu

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích