Rượu Whisky Chivas 12 Năm

600.000

Xuất xứ

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích

Loại rượu