Rượu Whisky Kilkerran 8 Cask Strength

4.780.000

Xuất xứ

Vùng

Loại rượu

Nồng độ

Dung tích

Tuổi rượu