Rượu whisky cragganmore 1971 – 48 năm, prima & ultima

186.000.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Loại rượu

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích