Rượu whisky port ellen 1979 – 40 năm, prima & ultima

253.400.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Vùng

Loại rượu

Tuổi rượu

Nồng độ

Dung tích