1
Bạn cần hỗ trợ?

DANH MỤC

Tag: bia tu viện

Bia Triple là gì?

Bia Tripel hay còn gọi là bia tu viện là để chỉ các dòng bia trong quá khứ được sản xuất tại các tu viện ở Châu Âu. Có rất nhiều các dòng bia Bỉ là bia Tripel chẳng hạn như bia Chimay. Chất lượng các dòng...

Gọi 097 181 56 66
Gọi 098 150 29 29