1
Bạn cần hỗ trợ?

DANH MỤC

Tag: kiên thức chung về rượu

Rượu được phân chia thành nhiều loại tùy vào nồng độ, thành phần, mùi vị, công nghệ sản xuất,… Tuy nhiên, người ta thường phân chia rượu theo công nghệ sản xuất thành các loại sau: – Rượu lên men...

Gọi 097 181 56 66
Gọi 098 150 29 29