Vang Pháp Barons de Rothschild Légende Pauillac

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách