Vang Canace Nero di Troia, Puglia IGT 2016

900.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Mã: 6406506677 Danh mục: ,