Vang Pháp Chateau Canon-la-Gaffelière 2014

4.800.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách