Vang Pháp Chateau Fleur Cardinale 2014

2.400.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách