Vang Pháp Chateau L’Evangile 2007

5.500.000

Vùng

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Niên vụ

Nồng độ

Dung tích

Quy cách