Vang Pháp Chateau Pavie 2014

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách