Vang Chile Arauco Reserva Sauvignon Blanc

240.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách