Vang Chile Los Boldos Tradition Cabernet Sauvignon

395.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách