Vang Chile Max Cabernet Sauvignon

230.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách