Vang Mỹ Optopus Chardonnay

730.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách