Vang Mỹ Opus One 2010

13.550.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách