Vang Mỹ Overture By Opus One

Giá gốc là: 6.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.400.000₫.

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách