Vang Mỹ Overture By Opus One

6.400.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách