Vang Pháp Chateau Brown Rouge 2014

1.150.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách