Vang Pháp Chateau Kirwan 2012

2.090.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách