Vang Pháp Chateau Leoville Poyferre 2006

4.790.000

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách