Vang Pháp Chateau Monbrison 2016

2.300.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, , ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách