Vang Pháp Chateau Pontet-Canet 2010

10.500.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, , ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách