Vang Pháp Clerc Milon 1999

5.800.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách