Vang Pháp Domaine d’Arton Trắng

450.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách