Vang Pháp La Salle de Chateau Poujeaux

980.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách