Vang Plinius Maior Primitivo di Manduria D.O.P Riserva

(đánh giá) 104 đã bán

1.400.000

Xuất xứ

Vùng

Dung tích

Giống nho

Loại vang

Nồng độ

Vang Plinius Maior Primitivo di Manduria D.O
Vang Plinius Maior Primitivo di Manduria D.O.P Riserva

1.400.000

Chat