Vang Pháp Saint-Joseph “Esprit De Granit” 2015

900.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách