Vang Pháp Smith Havt Lafitte 2014

4.720.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách