Vang Torley Chardonnay

180.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang Torley Chardonnay
Vang Torley Chardonnay

180.000

Chat