Vang Ý Arche Primitivo Di Manduria

2.500.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách