Vang Chile Mapu Sauvignon Blanc Chardonnay

275.000

Vùng

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách